loader image
18 marca 2022 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Raje podatkowe 2022. Procedura należytej staranności. Sprawozdawczość podatkowa.”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Szkolenie poprowadzi: dr Jarosław Mika – doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.

Zakres szkolenia:
1. Nowa regulacje-odbiorcy przepisów.
2. Transakcje z rajami podatkowymi.
2.1. Progi transakcyjne.
2.2. Strony transakcji.
3. Transakcje z podmiotami niepowiązanymi a procedura należytej staranności.
3.1.Sposób identyfikacji transakcji innej niż transakcja kontrolowana.
3.2. Oświadczenie wiedzy. Sposób pozyskania.
4. Transakcje z podmiotami powiązanymi a procedura należytej staranności.
4.1. Sposób identyfikacji transakcji kontrolowanych.
4.2. Elementy procedury należytej staranności.
4.2.1. Oświadczenie wiedzy.
4.2.2. Katalog dodatkowych materiałów źródłowych.
5. Klauzula umowna jako element należytej staranności.
5.1. Zapis umowny dotyczący rajów podatkowych.
5.2. Wzór oświadczenia.
6. Alternatywny sposób wypełniania obowiązków sprawozdawczych.
6.1. Uproszczona dokumentacja local file dla transakcji powyżej 500 000 zł-elementy;
6.1.1. Opis transakcji.
6.1.2. Sposób kalkulacji ceny.
6.1.3. Uzasadnienie gospodarcze transakcji.
6.1.3.1. Katalog korzyści ekonomicznych.
6.1.3.2. Katalog korzyści podatkowych.
6.2. Analiza cen transferowych – wybór próby badawczej w kontekście obowiązku identyfikacji strony testowej.
7. Informacja o cenach transferowych. Sposób ujęcia danych w TPR.
8. Klauzula rynkowości ceny dla transakcji z rajami podatkowymi (100 000 zł) oraz transakcji z limitem 500 000 zł
8.1. Elementy klauzuli.
8.2. Oświadczenie o rynkowości stosowanych cen.
9. Zwolnienie krajowe z art.11a a zwolnienie rajowe.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 14 marca 2022 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania