loader image

12 kwietnia 2021 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Raportowanie schematów podatkowych w 2021”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Zakres szkolenia:
1. Informacje o schematach podatkowych – informacje wstępne
1.1. Podstawy prawne uregulowań MDR.
1.2. Cele regulacji MDR.
1.3. Zakres czynności objętych obowiązkiem raportowania.

2. Podmioty zobowiązane do przekazania informacji o schematach podatkowych .
1.4. Promotor.
1.5. Korzystający.
1.6. Wspomagający.

3. Rodzaje schematów podatkowych.
3.1. Schemat podatkowy.
3.2. Schemat podatkowy standaryzowany.
3.3. Schemat podatkowy .

4. Przesłanki występowania schematów podatkowych.
4.1. Kryterium kwalifikowanego korzystającego.
4.2. Kryterium transgraniczne.
4.3. Kryterium głównej korzyści.

5. Cechy rozpoznawcze.
5.1. Ogólna cecha rozpoznawcza.
5.2. Szczególna cecha rozpoznawcza.
5.3. Inna szczególna cecha rozpoznawcza.

6. Raportowanie schematów podatkowych od 1 lipca 2020 r.
6.1. Terminy raportowania MDR wynikające z tarczy antykryzysowej 4.0.
6.2. Nowa struktura logiczna.
6.3. Pozostałe zmiany w przepisach MDR.

7. Ponowne raportowanie schematów transgranicznych od 1 lipca 2020 r.
7.1. Terminy i zakres ponownego raportowania.
7.2. Zasady ponownego raportowania.
7.3. Raportowanie MDR-3.

8. Przykłady działań, które nie rodzą obowiązku raportowania.

9. Procedura wewnętrzna.
9.1. Podmioty zobowiązane do posiadania procedury wewnętrznej.
9.2. Elementy procedury wewnętrznej.

10. Sankcje związane z niewypełnieniem obowiązków z zakresu MDR.
10.1. Sankcje administracyjne.
10.2. Sankcje karne skarbowe.

11. Przykłady czynności/transakcji mogących stanowić schemat podatkowy.

12. Instrukcja wypełniania informacji o schemacie podatkowym (MDR-1/MDR-3).

Szkolenie poprowadzą:
dr Jarosław Mika – doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.
Paweł Rosiński– doradca podatkowy. Starszy konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, podatków międzynarodowych oraz podatku od nieruchomości; prelegent na szkoleniach z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR).

Spotkanie jest odpłatne.
Spotkanie odbędzie się w formie on-line.

Do 6 kwietnia 2021 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania