loader image

28 października 2021 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Raportowanie schematów podatkowych z elementami praktycznymi. Omówienie trendów w raportowaniu MDR.”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Szkolenie poprowadzą:
Wioleta Biel – doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowych systemów podatkowych. Doświadczenie zdobywała m.in. w Deloitte Poland. Klientom BG Tax & Legal doradza głównie w przedmiocie prawidłowego rozliczania pracowników i implikacji podatkowych transgranicznych przepływów pieniężnych.
oraz
Joanna Aleksandrowicz – radca prawny. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawno – podatkowej podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Tematyka szkolenia Schematy podatkowe (MDR):
1. Zakres regulacji.
2. Cel wprowadzonych regulacji.
3. Podstawowe pojęcia legalne dotyczące schematów podatkowych w tym m. in.:
a) definicja schematu podatkowego;
b) rodzaje schematów podatkowych;
c) cechy rozpoznawcze i kryterium głównej korzyści podatkowej;
d) kryterium kwalifikowanego korzystającego;
e) definicja promotora, korzystającego, wspomagającego oraz uczestnika;
4. Zakres, sposób oraz termin raportowania schematów podatkowych.
5. Objaśnienia podatkowe dotyczące MDR.
6. Przepisy MDR a indywidualne interpretacje prawa podatkowego.
7. Procedury dotyczące schematów podatkowych.
8. Rola podmiotu odpowiedzialnego za raportowanie.
9. Odpowiedzialność w kontekście raportowania schematów podatkowych.
10. Najczęściej identyfikowane schematy podatkowe.
11. Statystyki raportowania opublikowane przez Szefa KAS.
12. Regulacje MDR w dobie pandemii COVID-19.
13. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 22 paździenrika 2021 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania