loader image

21 listopada 2023 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Raportowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi za 2022 r. Na co zwrócić szczególną uwagę sporządzając informację TPR-C? Ryzyka podatkowe.”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Szkolenie poprowadzi:

dr Jarosław F. Mika – doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji skarbowej; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.

Zakres szkolenia:

1.Kalendarz raportowania za 2022 r.

2. Jak rozpoznać podmioty powiązane?

3. W jaki sposób definiować czynności, zdarzenia jako transakcje kontrolowane?

4. Jaki jest zakres raportowania transakcji z rajami podatkowymi?

5.Na co zwrócić uwagę sporządzając dokumentację podatkową local file?

6.Kluczowe elementy oraz procedura sporządzenia analizy porównawczej.

7. Czy dokumentacja grupowa master file wymaga weryfikacji?

8. Jaką metodę szacowania cen transferowych zastosować do poszczególnych grup transakcji?

9. Jak wypełnić informację o cenach transferowych TPR-C? Omówienie istotnych ryzyk związanych z raportowaniem TPR.

10. Pozostałe obowiązki sprawozdawcze (ORD-U, ORD-W1, CBC-R).

Spotkanie jest odpłatne. Do 10 listopada 2023 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.