loader image

10 maja 2021 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Restrukturyzacja”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Zakres szkolenia:
– Polskie przepisy dotyczące restrukturyzacji działalności;
– Kryzys gospodarczy a zmiana charakterystyki łańcucha dostaw;
– Zmiana funkcji uczestników łańcucha dostaw a obowiązek ujęcia transakcji jako restrukturyzacji;
– Restrukturyzacja w przepisach o cenach transferowych;
– Restrukturyzacja w rozumieniu przepisów MDR;
– Przesłanki uznania czynności za restrukturyzację działalności;
– Rodzaje restrukturyzacji działalności;
– Przyczyny restrukturyzacji działalności;
– Modele restrukturyzacyjne.

Szkolenie poprowadzi: Beata Rawa – absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. Lider zespołu konsultantów podatkowych w Instytucie Cen Transferowych. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych. Współautor publikacji „Restrukturyzacja przedsiębiorstwa”, „Ceny transferowe 259 wyjaśnień i interpretacji”, „Leksykon cen transferowych”.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 5 maja 2021 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania