loader image

29 listopada 2021 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Rewolucja w CIT 2022. Praktyczne aspekty wdrożenia polskiego ładu w podatku dochodowym od osób prawnych.” Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Szkolenie poprowadzi:
ANETA DROSIK– radca prawny i doradca podatkowy, posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym).

Tematyka szkolenia:
I. Kluczowe zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku CIT.
1. Podatek „minimalny” CIT.
2. Spółki holdingowe.
3. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła.
4. Zasady ustalania rezydencji podatkowej.
5. Nowy CIT „estoński”.
6. Cienka kapitalizacja.
7. Odsetki od pożyczki na nabycie udziałów.
8. Wypłata ukrytej dywidendy.
9. Zakaz przerzucania dochodów.
10. Zmiany w cenach transferowych.
II. Nowe ulgi podatkowe od 2022 r.
1. Ulga B+R i IP BOX-korzystne zmiany i możliwość łączenia ulg.
2. Ulga dla innowacyjnych pracowników.
3. Ulga na prototyp i ekspansję produktową.
4. Ulga na robotyzację.
5. Ulga na konserwację zabytków.
6. Ulga na wspieranie sportu, kultury i nauki.
III. Pozostałe zmiany istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstw.
1. Nowe limity płatności gotówkowych dla konsumentów i firm.
2. Sankcje podatkowe dla pracodawców zatrudniających „na czarno”.
3. Przesyłanie ksiąg w formie elektronicznej od 2023 r.
4. Nowe uprawnienia KAS i „nabycie sprawdzające”.
5. Składka zdrowotna dla menadżerów.
6. Nowe zasady amortyzacji.
7. Ryczałt za używanie służbowych aut.
IV. Zmiany 2021 r.-podatek CIT.
1. Należyta staranność w cenach transferowych w świetle nowych przepisów oraz projektu objaśnień.
2. Strategia podatkowa oraz sprawozdanie z realizacji strategii.
3. Ulga na złe długi w CIT i PIT.
4. Spółki nieruchomościowe.
5. Możliwość rozliczania tzw. hipotetycznych odsetek w kosztach uzyskania przychodów.
6. Wprowadzenie nowych zasad rozliczania straty podatkowej.
7. Rozliczenie faktoringu na gruncie interpretacji ogólnej MF.
8. Wybór orzecznictwa i interpretacji z zakresu CIT.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 23 listopada 2021 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania