loader image

21 marca 2019 r. – zachęcamy do udziału w seminarium „Ceny transferowe 2019 rok – Nowe Regulacje”

Tematyka spotkania:
1.Systematyka przepisów w zakresie cen transferowych.
1.1.Wprowadzenie, przepisy OECD.
1.2.Regulacje polskie.
1.2.1. Przepisy obowiązujące do 31.12.2016 r.
1.2.2.Przepisy obowiązujące w okresie 01.01,2017 r.-31.12.2018r.
1.2.3.Przepisy obowiązujące od 01.01.2019 r.
2.Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 01.01.2019 r.
2.1.Powiązania wewnątrzgrupowe – redefinicja.
2.2.Zasada ceny rynkowej.
2.2.1.Katalog metod szacowania cen transferowych.
2.2.2.Safe harbours (transakcje rutynowe i pożyczki).
2.2.3.Korekta cen transferowych (ang. Transfer pricing adjustment).
2.2.4.Recharakteryzacja transakcji.
2.3.Dokumentacja cen transferowych.
2.3.1Przesłanki obligujące do obowiązku dokumentacyjnego.
2.3.2. Dokumentacja local file elementy.
2.3.3. Dokumentacja master file-elementy.
2.3.4. Obowiązki sprawozdawcze.
2.4. Analiza porównawcza.
2.5. Zagadnienia pozostałe.
2.5.1 Restrukturyzacja działalności.
2.5.2. Secret comparables.
2.5.3. Zwolnienie z obowiązku analiz porównawczych.
3.Ryzyka w transakcjach wewnątrzgrupowych.
4.Zarządzanie ryzykiem w cenach transferowych.

Seminarium poprowadzi: Jarosław Mika – doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji skarbowej; członek Komisji Konkursowej III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 15 marca 2019 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania