loader image

16 października 2021 r. – zapraszamy do udziału w konferencji „Solidarność terytorialna – pomorskie praktyki lokalne i regionalne” , która odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki Tczew.
To kolejne wydarzenie organizowane w ramach cyklu wydarzeń Solidarni w rozwoju.
Cykl wydarzeń Solidarni w rozwoju jest zwróceniem uwagi na znaczenie solidarności terytorialnej, jako jednego z najważniejszych wyzwań stojących przed społecznościami lokalnymi i regionalnymi, ale też przed Polską. Zróżnicowanie sytuacji zauważalne w skali Pomorza (podobnie jest także w innych regionach) każe zadać pytanie: jak realizować politykę rozwojową, aby społeczeństwo stawało się bardziej solidarne, dystanse i podziały się nie pogłębiały, a z efektu synergii mogli korzystać wszyscy mieszkańcy?
Zapraszamy do dyskusji na ten temat, kładąc jednocześnie silny nacisk na prezentację praktycznych działań, projektów i inicjatyw, które już dziś pokazują, że solidarny rozwój jest możliwy, a współpraca może przynosić korzyści wszystkim.
Regionalne spotkanie w Tczewie będzie okazją do tego, aby osoby reprezentujące różne środowiska: edukację i kulturę, biznes i samorząd, uczelnie i organizacje pozarządowe mogli poznać własne doświadczenia, podzielić się nimi oraz wspólnie zastanowić się, jak wzmacniać podmiotowość, sprawczość i skłonność do współpracy w społeczeństwie. Tym samym – jak uczynić go bardziej solidarnym.

Link do rejestracji i Programu: https://solidarniwrozwoju.pl/tczew/