loader image

11 maja 2021 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Spółka komandytowa – funkcjonowanie i podatki 2021 roku”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Program szkolenia:
I. Spółka komandytowa jako podatnik CIT – od 2021 roku.
1. Co to oznacza dla wspólników? – kalkulacja podwójnego podatku.
2. Z jakich zwolnień skorzystają wspólnicy spółek komandytowych?
3. Odroczenie w czasie opodatkowania CIT – jakie warunki należy spełnić, by jak najdłużej cieszyć się jednokrotnym opodatkowaniem?
4. Co zrobić z dotychczas wypracowanymi zyskami?

II. Co zmiany oznaczają dla Spółki – wejście w reżim podatku dochodowego od osób prawnych.
1. Spółka jako mały podatnik – warunki zastosowania stawki 9% dla spółek komandytowych, wykluczenia z niższej stawki oraz okresy wykluczenia.
2. Zastosowanie ograniczeń z ustawy o CIT, które dotychczas nie dotyczyły podatników PIT
a) Podział źródeł przychodów w ustawie o CIT – tylko dwa źródła przychodów!
b) Limitowanie kosztów finansowania dłużnego.
c) Limitowanie kosztów usług niematerialnych pomiędzy podmiotami powiązanymi.
d) Zaliczki w formie uproszczonej – czy jest możliwość kontynuacji?
3. Opodatkowanie aportów do spółki według reżimu ustawy o CIT.
4. Otrzymanie majątku w związku z likwidacją spółki komandytowej według nowego reżimu prawnego.
5. Opodatkowanie przekształcenia w inną spółkę osobową – wartość niepodzielnych zysków i zysków przeznaczonych na kapitały inne niż podstawowy.
6. Opodatkowanie środków ze spółki i zaliczek otrzymanych przez wspólników (podatek od dywidend).
7. Sytuacje zrównane z otrzymaniem zaliczki (np. zmniejszenie udziałów kapitałowych).

III. Jakie są zgodne z prawem rozwiązania umożliwiające ograniczenie ciężaru podatku dochodowego?
1. Świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki/na rzecz komplementariusza.
2. Przekształcenie w spółkę osobową/rozwiązanie spółki – prowadzenie działalności JDG.
3. Zmiana komplementariusza na osobę fizyczną – zmiana udziału w zyskach/udziałów kapitałowych.
4. Przekształcenie w spółkę kapitałową.
5. Podzielenie biznesu.
6. Połączenie spółki komandytowej z komplementariuszem.

IV. Spółka komandytowa a inne formy prawne.
1. Podmiotowość spółki komandytowej.
2. Spółka z o.o. jako komplementariusz spółki komandytowej – zasady odpowiedzialności, reprezentacja.
3. Spółka jawna – czy to jest alternatywa?
4. Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej, jawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .
5. Spółka komandytowa a spółka z o.o. – porównanie zasad działania – czy to jest alternatywa?

Szkolenie poprowadzi Aneta Drosik– radca prawny i doradca podatkowy, posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym).

Spotkanie jest odpłatne.

Do 6 maja 2021 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania