loader image

stona testowa

o nas

ESO Audit jest niezależną polską spółką ekspertów w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej założoną w lipcu 2009 roku. Stworzyli ją biegli rewidenci o bardzo bogatym i wieloletnim doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych. Zdobyli je pracując ponad 12 lat dla jednej z sieci audytorskich, będącej największą organizacją świadczącą usługi doradcze dla klientów na całym świecie.

Ewa Sowińska

Ewa Sowińska

Biegły rewident, Partner esoaudit

biegły rewident (nr 9268),
tel.: +48 502 18 4583;
ewa.sowinska@esoaudit.pl

Przez 13 lat (do września 2009 roku) pracowała w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., ostatnio na stanowisku dyrektora w dziale audytu i usług doradczych, odpowiedzialnego za bieżące kierowanie gdańskim biurem. Była członkiem Zarządu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Ewa jest członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W kadencji 2015-2019 została wybrana Zastępcą Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

W kadencji 2007-2011 była również członkiem Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Gdańsku oraz członkiem Krajowej Komisji Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej. Brała między innymi udział w ocenie i przygotowywaniu raportów dla rządu polskiego w sprawie spełnienia wymagań nałożonych na inwestorów zagranicznych w Umowach Prywatyzacyjnych, w odniesieniu do sprywatyzowanych spółek. Przygotowywała i prowadziła szereg szkoleń dla biegłych rewidentów z zakresu rewizji finansowej oraz dla członków rad nadzorczych z zakresu odpowiedzialności.

Ewa była członkiem Rady Programowej i Dyrektorem Programowym Konferencji „Wyzwania współczesnej rachunkowości i audytu” organizowanej przez Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku wspólnie z Uniwersytetem Gdański i Sopocką Szkołą Wyższą. Była również członkiem Społecznego Komitetu Wsparcia Euro 2012.

Zasiada w Radzie Programowej BPO Education Center przy Sopockiej Szkole Wyższej. Jest też członkiem Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w kadencji 2012-2016.
Od września 2014 roku jest członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki.

Anna Mackiewicz

Anna Mackiewicz

Biegły rewident, Partner esoaudit

biegły rewident (nr 10344),
tel.: +48 502 18 4153;
anna.mackiewicz@esoaudit.pl

Anna przez 11 lat pracowała w gdańskim biurze PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (do czerwca 2009 roku), ostatnio jako menedżer w Dziale Audytu i Usług Doradczych. W latach 2006-2007 przez ponad rok pracowała w spółce APL Poland Sp. z o.o. w Gdyni, pełniąc funkcję Menedżera Finansowego odpowiedzialnego za polskie i grupowe raportowanie finansowe.

Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zarówno według polskich zasad rachunkowości, jak i według zasad rachunkowości obowiązujących w międzynarodowych grupach kapitałowych oraz w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Uczestniczyła również w badaniu rozliczeń finansowych projektów finansowanych z funduszy Banku Światowego oraz Unii Europejskiej.

Jarosław Artyszuk

Jarosław Artyszuk

Biegły rewident, Partner esoaudit

biegły rewident (nr 10321),
tel.: +48 502 18 4552;
jaroslaw.artyszuk@esoaudit.pl

Przez 13 lat pracował w gdańskim biurze PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (do czerwca 2009 roku), ostatnio jako menedżer w Dziale Audytu i Usług Doradczych.

Jarosław posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zarówno według polskich zasad rachunkowości, jak i według zasad rachunkowości obowiązujących w międzynarodowych grupach kapitałowych oraz w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Jest ekspertem w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących duże projekty inwestycyjne oraz kontrakty długoterminowe.

Posiada doświadczenie w realizacji projektów typu due diligence.

 Tomasz Zielke

Tomasz Zielke

Biegły rewident, Partner esoaudit

biegły rewident (nr 10245),
tel.: +48 502 18 4320;
tomasz.zielke@esoaudit.pl

Przez 11 lat pracował w gdańskim biurze PricewaterhouseCoopers (do lipca 2009 roku), ostatnio jako wicedyrektor w Dziale Audytu i Usług Doradczych. Był członkiem Zarządu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Tomasz był również członkiem Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Gdańsku w kadencji 2007-2011.
Pracując w PricewaterhouseCoopers wchodził w skład grupy technicznej zajmującej się analizą problemów z zakresu rachunkowości polskiej i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla potrzeb zespołów audytowych i klientów.

Ekspert w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Przygotowywał i prowadził szereg szkoleń z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

nasze wartości

Działalność ESO Audit ukierunkowana jest na wspieranie klientów w rozwoju ich działalności poprzez pomoc w zakresie zarządzania rachunkowością.
Naszym głównym celem jest zrozumienie potrzeb naszych klientów i zagwarantowanie im najwyższej jakości usług, spełniających jednocześnie ich oczekiwania i wymogi określone prawem. Dążymy do tego dbając o wzajemny komfort współpracy oraz zaufanie, które tworzymy zapewniając:

niezależność

gwarantująca bezstronny i obiektywny wynik naszej pracy

bezpieczeństwo

oraz poufność powierzonych nam informacji;

terminowość

oraz rzetelność świadczonych usług

Wartością dodaną świadczonych przez nas usług jest to, że zapewniamy naszym klientom stały i bezpośredni kontakt z biegłym rewidentem oraz możliwość konsultowania z nim wszelkich problemów i wątpliwości na każdym etapie realizacji prac.

pozycja pod względem uzyskanych przychodów

pozycja w klasyfikacji ogólnej firm audytorskich

lat doświadczenia

doświadczenie

Realizowaliśmy zlecenia dla przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych z branż:

stoczniowej
portowej
logistycznej i spedycyjnej (w tym morskiej)
farmaceutycznej

medycznej
informatycznej i internetowej
deweloperskiej
recyklingu i utylizacji odpadów

hotelarskiej
energetycznej i paliwowej
zarządzania i administracji nieruchomościami
spożywczej

dane spółki

ESO Audit jest spółką prawa cywilnego.

Siedziba spółki: Al. Grunwaldzka 103 A, 80-244 Gdańsk.Zapisz i wyjdź

Spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3472 (Uchwała nr 1015/28/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 21 lipca 2009 r.).

Spółka posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

NIP: PL583-30-72-434
REGON: 220822980
Tel. +48 58 325 25 55

Jesteśmy członkiem Gdańskiego Klubu Biznesu.