loader image

18 kwietnia 2018 r. „Uczelnia Idea: cyfrowa transformacja” – ESO Audit współorganizatorem konferencji.

„Istota kształcenia w szkole wyższej nie polega (…) na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się znaleźć w podręcznikach” twierdził Albert Einstein. Jakże aktualnie brzmią te słowa dzisiaj, w czasach cyfrowej transformacji postępującej gwałtownie nie tylko w nauce i technice. Cyfrowa transformacja dotyka każdego z nas, w każdej dziedzinie życia – od codziennej komunikacji i rozrywki, przez edukację, pracę, aż po skomplikowane procesy biznesowe. Czy jesteśmy na nią gotowi? Jaki ma na nas wpływ? Jakie niesie szanse i jakie zagrożenia. Jak w pełni wykorzystać możliwości, które nam daje w sferze edukacyjnej, akademickiej, biznesowej i osobistej?
Odpowiedzi na te pytania poszukają autorytety i eksperci, których zaprosiliśmy do udziału w wydarzeniu, zaplanowanym w atrakcyjnej formule łączącej wykład, „power speech” i debatę oksfordzką, podczas której postawimy tezę: Szkoły wyższe przygotowują studentów do życia w świecie, który nie istnieje.

Strona konferencji…

Program Zaproszenie trojmiasto
Nagranie z konferencji cz.1
Nagranie z konferencji cz.2

 

Konferencja: Konkurencyjna Edukacja
Szkoły wyższe przygotowują studentów do życia w świecie, który nie istnieje

Tę odważną tezę stawiają organizatorzy konferencji Konkurencyjna Edukacja pt. „Uczelnia Idea. Cyfrowa Transformacja” i zapraszają do dyskusji przedstawicieli środowisk naukowych oraz praktyków biznesu.

„Istota kształcenia w szkole wyższej nie polega (…) na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się znaleźć w podręcznikach” twierdził Albert Einstein. Te słowa brzmią aktualnie także dzisiaj, w czasach cyfrowej transformacji postępującej gwałtownie nie tylko w nauce i technice. Cyfrowa transformacja dotyka każdego z nas, w każdej dziedzinie życia – od codziennej komunikacji i rozrywki, przez edukację, pracę, aż po skomplikowane procesy biznesowe. Czy jesteśmy na nią gotowi? Jaki ma na nas wpływ? Jakie niesie szanse i jakie zagrożenia? Jak w pełni wykorzystać możliwości, które nam daje w sferze edukacyjnej, akademickiej, biznesowej i osobistej?

Odpowiedzi na te pytania poszukają autorytety i eksperci, których organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji: prof. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. Dariusz Filar (ekonomista i literat), dr Henryka Bochniarz (Prezydent Konfederacji Lewiatan), prof. Witold Bielecki (Akademia Leona Koźmińskiego), prof. Julita Wasilczuk (Politechnika Gdańska), Anna Grosiak (Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Siemens Sp. z o.o ), dr Andre Helin (Prezes Zarządu BDO), Piotr Voelkel (założyciel Grupy Kapitałowej VOX), Krzysztof Kwiatkowski (Najwyższa Izba Kontroli), Jakub Wojnarowski (ACCA) oraz goście z zagranicy: Joanna Bochniarz (Center for Innovative Education, Bruksela), Alain Heureux (Brussels Creative and Creative Ring) i Tom Clark (Center for Innovative Education, Bruksela). Wydarzenie zaplanowano w atrakcyjnej formule łączącej wykład, „power speech” i debatę oksfordzką, w której głos będzie miała również publiczność.

– Żyjemy, uczymy się i pracujemy w świecie, w którym zmiany następują z niespotykaną wcześniej prędkością. Brakuje nam czasu na głębszą refleksję nad tym, dokąd tak pędzimy. Właśnie po to – by niejako wymusić zatrzymanie się i zastanowienie – jako organizatorzy konferencji, stawiamy odważną tezę: „Szkoły wyższe przygotowują studentów do życia w świecie, który nie istnieje”. Chcemy sprawić, by przedstawiciele środowisk biznesowych i akademickich wsłuchali się wzajemnie w argumenty za i przeciw, wyartykułowali własne opinie i otworzyli się na przemyślenia innych, a następnie zaangażowali w programowanie i wdrażanie niezbędnych zmian w edukacji – mówi Ewa Sowińska, Partner ESO Audit, członek Rady Programowej konferencji.

Zmiany w edukacji są niezbędne. Znane są szacunki, według których 60 proc. dzieci, które obecnie rozpoczynają naukę, będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. W ciągu 10-15 lat, zniknie około 40 proc. zawodów. Stanie się tak, ponieważ postępować będzie cyfrowa transformacja i automatyzacja. Pojawią się nowe zawody – dzisiaj nie potrafimy ich nawet nazwać.

– Obecny system edukacji nadal stawia na zdolność do pamięciowego odtwarzania podręcznikowej wiedzy i wąsko pojmowane przedmioty – nie pokazuje przenikania się różnych dziedzin nauki. To system, który został stworzony na potrzeby innej epoki. Jako społeczeństwo i decydenci zdajemy się nie dostrzegać, że ta epoka przeszła już do historii – mówi dr Barbara Stepnowska, dyrektor studiów MBA Politechniki Gdańskiej, członek Rady Programowej konferencji.

Raport World Economic Forum „New Vision for Education. Unlocking the Potential of Technology”, wymienia 16 umiejętności i cech, kluczowych dla XXI wieku, wymagających doskonalenia nie tylko na etapie szkoły czy studiów, ale przez całe życie. Są to m.in.: umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, kreatywność, zdolność komunikowania się i współpracy, ciekawość, przejmowanie inicjatywy, zdolności adaptacyjne, zdolności przywódcze, wytrwałość oraz świadomość społeczna i kulturowa. Czy jest szansa, że również polski system kształcenia postawi na ich kształtowanie i rozwój?

– Rewolucja cyfrowa niesie wiele niewiadomych. Wiele zależy od trafności przewidywań i gotowości na zmiany. Czy szkoły wyższe rzeczywiście przygotowują młodzież do życia w świecie, który nie będzie za chwile istniał? Czy świat biznesu wciąż tkwi w ramach organizacji, które nie będą potrzebne? To już nie są archaiczne rozważania sprzed paru lat o transformacji gospodarczej, mobilności pracowników, elastycznych formach zatrudnienia i ruchomym czasie pracy. To pytania fundamentalne – kogo będziemy, a jeszcze ważniejsze – kogo nie będziemy potrzebować – dodaje Dorota Sobieniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, członek Rady Programowej konferencji.

Konferencja, której organizatorami są Studia MBA Politechniki Gdańskiej, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdański Klub Biznesu, ESO Audit i Fundacja GAP, odbędzie się – w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour – 18 kwietnia br. w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Szczegóły dotyczące wydarzenia, w tym program, można znaleźć na stronie http://fwd.edu.pl/konkurencyjnaedukacja/. Wstęp wolny – obowiązuje rejestracja.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Politechniki Gdańskiej.