loader image

(Gazeta Prawna.pl, 5 marca 2018 r.) „Biegli rewidenci bez doświadczenia? Zmiany dla audytorów są nieuniknione”.

…księgowy to nie audytor.

Zagrożenia w przyjmowaniu do zawodu osób ze słabym przygotowaniem dostrzega też Ewa Sowińska, wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR). Zgadza się z prof. Świderską, że skala zmian – zwłaszcza wejście MSB – wymusza ewolucję egzaminu dyplomowego i przebiegu aplikacji. KRBR współpracuje już z Komisją Egzaminacyjną w tym zakresie.
Jej obawy dotyczą głównie możliwości uzyskiwania tytułu zawodowego przez osoby z 15-letnim doświadczeniem. Ekspertka podkreśla, że ustawa zawęża możliwość uznawania doświadczenia i powiązania go z umiejętnościami wymaganymi od biegłego rewidenta. Uważa jednak, że to nie zastąpi aplikacji.
czytaj więcej….