loader image

(DOLCEVITA, nr 36, maj 2016) W ŻYCIU NAJWAŻNIEJSZE SĄ RELACJE,
ESO Audit stworzyła w oparciu o bogate doświadczenia wyniesione z pracy w PwC, globalnej instytucji audytorskiej i doradczej. – Tworząc, wspólnie z partnerami, nową firmę, chcieliśmy być bliżej lokalnych klientów, jeszcze lepiej odpowiadać na ich potrzeby, wspierać ich rozwój. Dziś, po blisko siedmiu latach, cieszy nas, że jesteśmy traktowani me tylko jako partnerzy w biznesie, ale również jako konkretne osoby, które przynoszą firmom wartość dodaną, choćby w postaci interesujących inicjatyw, wykraczających poza branżowe ramy – mówi Ewa Sowińska.
Te różnorodne inicjatywy i łączenie wokół nich ludzi to prawdziwa pasja Ewy Sowińskiej, realizowana z powodzeniem zarówno w jej działalności zawodowej, jak i pozazawodowej. Przykładem może być jej udział w powołaniu do życia BPO Education Centre w Sopockiej Szkole Wyższej, z powodzeniem kształcącej kadry dla sektora BPO/SSC. Wspólnie z firmą HK Finance oraz kadrą naukową uczelni tworzyła program edukacyjny dla centrum (zasiada w Radzie Programowej Centrum) – znów jednocząc wokół wspólnego celu przedstawicieli różnych środowisk.
Ewa Sowińska jest też aktywnym członkiem Gdańskiego Klubu Biznesu, Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki. Jej zainteresowanie coachingiem i mentoringiem zaowocowały pracą w Radzie Programowej Fundacji Forum Mentorów, która niedawno zainicjowała pierwszy, oparty o wolontariat program Mentors4Biznes. Wrażliwość na potrzeby innych dała początek Fundacji METAPOMOC, której jest fundatorką i wiceprezesem. Fundacja wspiera pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczych i rodzin zastępczych. – Z połączenia moich aktywności i relacjj ze wspaniałymi ludźmi, których mam zaszczyt i przyjemność spotykać, powstają niezwykłe przedsięwzięcia. Na przykład ostatnio seminarium nt. konkurencyjnej edukacji, podczas którego celebrowaliśmy sukces programu MBA realizowanego na WZiE PG, pod doświadczonym okiem Barbary Stepnowskiej. To była świetna okazja do kolejnego konstruktywnego spotkania środowiska biznesowego i naukowego. Takie spotkania są bardzo ważne w kontekście budowania świadomych elit – mówi Ewa Sowińska.
Ważne są też inicjatywy skupiające kobiety. Z myślą o nich stworzyła cykl spotkań kobiet biznesu, które, dzięki zapraszanym gościom, są inspiracją do szeroko rozumianego rozwoju zawodowego, osobistego, duchowego. To w ramach tych spotkań wspólnie z Magdą Benedą, gdańską artystką i Anią Rezulak, fotografem, zorganizowała REKREACJE – warsztaty malarskie dla pań. Prace, które tam po-wstały zaowocowały wernisażem, a ten aukcją i pieniędzmi dla Fundacji METAPOMOC. – Z łącznia różnych ludzi, z ich spotkań, rozmów wynika niekończąca się fala pomysłów, których realizacja sprawia, że świat wokół nas staje się lepszy dla każdego. A o to przecież w życiu chodzi, by budować lepszy świat, by każdy dokładał do tego lepszego świata swoją cegiełkę dla innych – podkreśla Ewa Sowińska.