loader image

(Rzeczpospolita, 2 grudnia 2016r.) EWA SOWIŃSKA: „Raporty o społecznej odpowiedzialności biznesu zwiększają wiarygodność firmy wobec kontrahentów.”
Sejm pracuje nad nałożeniem na spółki giełdowe, banki, ubezpieczycieli i duże firmy obowiązku uwzględniania w raportach z działalności danych niefinansowych. Mają dotyczyć m.in. działalności firmy w sferze społecznej, pracowniczej, wpływu na środowisko naturalne czy poszanowania praw człowieka. Inaczej mówiąc, społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSR (ang. Corporate Social Responsibility).
Każdy nowy obowiązek sprawozdawczy może budzić obawy przedsiębiorców, ale w tym wypadku raport o społecznej odpowiedzialności firmy może jej przynieść sporo korzyści. Zresztą wiele firm już dziś sporządza takie raporty dobrowolnie.
W poważnym biznesie chodzi nie tylko o pieniądze. O tym, czy daną firmę wybierze jej kontrahent do dłuższej współpracy, decyduje nie tylko chęć szybkiego zysku, ale też to, czy ma ona długofalowe plany rozwoju. A o tym może świadczyć jej zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności czy też opracowanie polityki oddziaływania na środowisko. Raport CSR może też potwierdzać, że dana firma ma politykę weryfikacji kontrahentów pod względem rzetelności.
Jednym z ważniejszych aspektów raportów o CSR może być ujawnienie polityki zarządzania pracownikami. Jeśli przedsiębiorstwo ma reguły zarządzania magazynami czy maszynami produkcyjnymi, a nie ma polityki zarządzania ludzkimi talentami – taka firma nie będzie wiarygodna. Jeśli zaś dba ona o wynagradzanie i rozwój pracowników, to w jakiś sposób dba o prawa człowieka. Jeśli w tych oraz innych aspektach zobowiązane do raportowania o CSR firmy przedstawią swoją politykę odpowiedzialnego biznesu, może to być przykładem także dla mniejszych firm. W efekcie świat biznesu stanie się bardziej przejrzysty.