loader image

(Rzeczpospolita, 15 kwietnia 2016r.) Wyniki będą mierzone nie tylko w pieniądzu.
Duże firmy umieszczą w rocznych sprawozdaniach dane świadczące o tym, że prowadzą biznes w sposób społecznie odpowiedzialny.
Taki obowiązek nałożą nowe przepisy ustawy o rachunkowości. Opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt noweli jest wykonaniem europejskiej dyrektywy 2014/95/ UE. Nowe regulacje mają służyć temu, by największe firmy w rocznych sprawozdaniach opisywały nie tylko wyniki finansowe, ale też to, czy stosują tzw. społeczną odpowiedzialność biznesu, określaną często jako CSR (od ang. corporate social responsibility).
Obowiązek przedstawiania informacji niefinansowych o działalności jest przewidziany dla banków i instytucji finansowych, spółek giełdowych i innych podmiotów, które spełniają równocześnie dwa kryteria: poziomu zatrudnienia i progu aktywów lub obrotu. Pierwsze kryterium będzie spełnione jeśli średnioroczne zatrudnienie przekroczy 500 osób. Drugie -jeśli suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego przekroczy 85 młn zł lub kwota przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy przekroczy 170 młn zł. Projektodawcy szacują, że w skali kraju takim obowiązkiem będzie objętych 280 podmiotów. Dane niefinansowe mają obejmować ro.in. opis polityk stosowanych do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Firma będzie mogła zawrzeć swój raport o CSR w sprawozdaniu finansowym albo w odrębnym dokumencie. Obowiązek podawania danych niefinansowych po raz pierwszy obejmie rok obrotowy zaczynający się od 1stycznia 2017 r. Raportowanie o CSR to informowanie nie tylko o tym, jak firma wydaje zarobione pieniądze, ale przede wszystkim, jak je zarabia – wyjaśnia Ewa Sowińska, biegły rewident i wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, od wielu lat zaangażowana w popularyzację CSR. Zwraca ona uwagę, że dostępność takich informacji jest coraz ważniejsza dla akcjonariuszy, gdyż coraz większy wpływ na wycenę spółek mają aktywa niematerialne.
Ujawnianie danych niefinansowych w rocznym sprawozdaniu jest już dziś możliwe. Artykuł 49 ust. 3 ustawy o rachunkowości przewiduje, że „o ile jest to istotne dla oceny sytuacji jednostki”, należy podawać informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia. Dlatego wiele spółek giełdowych, np. Bank Millennium i Grupa Lotos, już dziś sporządza raporty o CSR – W coraz większym, choć jeszcze nie decydującym stopniu interesują się nimi inwestorzy, szczególnie zagraniczni – przyznaje Anna Pułnar, specjalista ds. CSR w tym banku. – W praktyce raporty niefinansowe MilJennium przedstawiają działania związane ro.in. ze wspieraniem edukacji, kultury i studentów, a także działania pracowników jako wolontariuszy w różnych akcjach społecznych.
Z kolei Patrycja Zbytniewska, odpowiedzialna za CSR w Lotosie, przyznaje: – Dzięki transparentności w CSR pozwalamy zapoznać się nie tylko z naszymi wynikami, ale także z podejściem do prowadzenia działalności, obowiązującymi standardami postępowania i wartościami, które uwzględniamy, podejmując decyzje biznesowe.