loader image

21 lutego 2023 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Zmiany w podatku CIT. Korekta Polskiego Ładu w obszarze podatku CIT- zmiany na rok 2023, analiza orzecznictwa, kwestie praktyczne.”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Dnia 1 stycznia 2023 roku, weszła w życie ustawa dotycząca zmian przepisów ustawy o CIT wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Zakłada ona istotne modyfikacje m.in. do takich elementów opodatkowania podatkiem CIT, jak podatek minimalny, podatek u źródła, opodatkowanie przerzuconych dochodów i ukrytej dywidendy oraz opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych i spółek holdingowych. Wprowadza się również kilka mniejszych i rozproszonych, lecz również znamiennych poprawek zaproponowanych w projekcie ustawy. Zmiany te mają na celu w głównej mierze doprecyzowanie lub uproszczenie reguł budzących wątpliwości podatników. Celem szkolenia jest omówienie zmian w ustawie o CIT w ramach Polskiego Ładu 2.0. Część zmian weszła w życie w 2023 r. lecz część z nich będzie obowiązywała wstecznie od 1 stycznia 2021/2022 r.

Szkolenie poprowadzi:

ANETA DROSIK – radca prawny i doradca podatkowy, posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym).

Zakres szkolenia:

1. Zawieszenie oraz modyfikacja przepisów o podatku minimalnym.

2. Modyfikacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego-2022/2023.

3. Nowe wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem zmian na rok 2023.

4. Transakcje rajowe wczoraj, dziś i jutro-modyfikacja przepisów o należytej staranności w cenach transferowych.

5. Spółki holdingowe – nowa preferencja w opodatkowaniu od 2022 roku ze zmianami na rok 2023.

6. Estoński CIT-zmiany 2022/2023.

7. Zmiany w zakresie podatku u źródła – 2022/2023.

8. Inne zmiany w ustawie o CIT planowane na rok 2023.

9. Przypomnienie ważnych zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku.

Spotkanie jest odpłatne. Do 17 lutego 2023 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.