loader image

25 sierpnia 2020 r. – zachęcamy do udziału w warsztatach „Efektywna komunikacja w pracy zawodowej”. Warsztaty będą realizowane w formie ON-LINE

Program warsztatów:
1. Mechanizmy wpływające na jakość komunikacji.
· Mechanizmy towarzyszące przetwarzaniu informacji.
· Czynniki zakłócające komunikację – bariery komunikacyjne i etykiety językowe.
· Co zwiększa jakość komunikacji?
· Wpływ percepcji na jakość odbioru komunikacji.

2. Style komunikacji – jak zwiększyć skuteczność komunikacji?
· Wprowadzenie do koncepcji stylów komunikacji.
· Autodiagnoza własnego stylu komunikacji.
· Charakterystyka stylów komunikacji.
· Co jest wyzwaniem w obsłudze każdego ze stylów.
· Jak budować argumentację dla poszczególnych stylów komunikacji?
· Jak obsługiwać skutecznie poszczególne style?
· Diagnoza stylów komunikacji swoich klientów.

3. Elementy asertywności w pracy.
· Czym jest postawa asertywna i czym się różni od uległości i agresji.
· Asertywna prośba.
· Asertywna odmowa.
· Asertywne wyrażanie opinii.
· Asertywne radzenie sobie z krytyką.
· Asertywne wyrażanie informacji zwrotnej.

Warsztat prowadzi: Anna Dąbrowska – praktyk w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Certyfikowany trener i coach. Certyfikowana w narzędziach: Ról Grupowych Belbina, Insght Discovery, Test MTQ48, Badaniu efektywności szkoleń wg metody Kirkpatrika. W swojej karierze zawodowej przez 10 lat zajmowała się rozwojem potencjału pracowników i wspieraniem menedżerów w budowaniu efektywnych zespołów. Pasjonatka grywalizacji – wykorzystała tą metodę m.in. przy wprowadzaniu wartości firmowych i uczeniu menedżerów prawa pracy. Ma bogate doświadczenie w budowaniu programów rozwojowych, wprowadzaniu i prowadzeniu systemów ocen okresowych, budowaniu modeli kompetencji i wprowadzaniu wartości firmowych. Na ALK wykłada na kierunkach: Executive MBA, Coaching Profesjonalny, Zarządzanie Marketingowe, Zarządzanie mediami.

Spotkanie jest odpłatne.

Na państwa zgłoszenia czekamy do 18 sierpnia 2020 r., drogą poczty elektronicznej na adres: eso@esoaudit.pl
szczegóły spotkania