loader image

22 marca 2017 r. „Firma Idea: Realne wyzwania, niematerialne wartości”
ESO Audit była Sponsorem seminarium, które odbyło się 22 marca br. (środa) na dziedzińcu Fahrenheita w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku.
Podczas seminarium została podjęta próba zdefiniowania pojęcia wartości niematerialnych, daleko szerszego dziś niż patenty czy prawa autorskie. Zdaniem wybitnych postaci świata nauk ekonomicznych oraz praktyków zarządzania, zrozumienie tego zagadnienia może być kluczem do adekwatnej oceny stanu firmy, jej zasobów i potencjału oraz – co najważniejsze – do jej dalszego rozwoju.

W dyskusji o wartościach niematerialnych w biznesie zabrali głos m.in. prof. dr hab. Jerzy Hausner – inicjator Open Eyes Economy oraz koncepcji Firmy Idei, a wcześniej b. wicepremier i b. członek Rady Polityki Pieniężnej, dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Piotr Dominiak, prorektor Politechniki Gdańskiej oraz dr hab. Maciej Barczewski z Uniwersytetu Gdańskiego. Część naukową moderować będzie Dorota Sobieniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu.

W części dotyczącej spojrzenia praktyków udział brali m.in. Zuzanna Skalska – analityk trendów ds. designu, innowacji i biznesu, dr Aneta Chybicka – psycholog, coach i dyrektor Instytutu Miasta, Rafał Stepnowski – wiceprezes Boeing Digital Aviation, Maciej Grabski – Prezes Olivia Business Center , Jolanta Łykowska – dyrektor finansowy Oceanic, Szczepan Kniter – Prezes Trefla, dr Marcin Pęksyk, specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem aktywów niematerialnych. Tę część poprowadzi Ewa Sowińska, wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i członek Rady Programowej Open Eyes Economy.

Organizatorami tego wydarzenia byli: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Studia MBA Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdański Klub Biznesu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Patronat nad konferencją objął prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Rektor Politechniki Gdańskiej, a patronat honorowy sprawuje Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Współorganizatorzy: Centrum Edukacji KIBR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Eskadra.

Organizację wydarzenia wsparli: CURVER, CRIST, DDS Poland, ESO Audit, Farm Frites, HK Finance, Jeppesen a Boeing Company, OBC, SEVENET.

plakat materiały konferencyjne Raport z działań promujących Seminarium