loader image

ESO Audit wspiera organizacyjnie i merytorycznie konferencje oraz seminaria.

24 listopada 2020 r. @fundacja inicjowania rozwoju organizuje @9 Forum Inicjowania Rozwoju „JAK? Być i działać razem” w formule online. Jako partner tego przedsięwzięcia serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału.
Forum to coroczne spotkanie biznesu, organizacji pozarządowych i samorządu pełne otwartości, inspiracji, dzielenia się dobrymi praktykami innowacyjnych inicjatyw społecznych w partnerstwach CSR na rzecz realizowania celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030.
Będą z nami m.in. dr hab. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich VII Kadencji, Kamil Wyszkowski – Prezes UN Global Compact Network Poland, Piotr Voelkel – założyciel Grupy Kapitałowej VOX i SWPS oraz Ewa Sowińska – partner ESO Audit, członek Rady Programowej OEES.
artykuł

11 września 2020 r. – Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów przygotował konferencję na temat wyzwań etycznych przed biegłymi rewidentami w czasach pandemii COVID-19
Wśród prelegentów znaleźli się zarówno praktycy – biegli rewidenci, jak i przedstawiciele świata nauki, dzięki czemu konferencja miała charakter przekrojowy. Dr Nelli Artienwicz przybliżyła tematykę rachunkowości behawioralnej, natomiast prof. Bolesław Rok opowiedział o społecznej odpowiedzialności biznesu i jej znaczeniu w czasach kryzysu. Olga Petelczyc odpowiedziała na pytanie, dlaczego standardy badania niewystarczająco chronią nas przed oszustwami. W programie konferencji była także debata „Etyczny audyt – realizm czy idealizm?” z udziałem Ewy Sowińskiej (ESO Audit), Olgi Petelczyc, Wacława Nitki oraz Piotra Serbińskiego. Osobne wystąpienia mieli Piotr Witek, Prezes Regionalnej Rady RO PIBR w Gdańsku oraz Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

8 października 2019 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO (ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk) miała miejsce konferencja: „Relacje – nowy fundament rozwoju”.
ESO Audit było współorganizatorem konferencji.
Relacje – to słowo niezwykle ważne w każdej dziedzinie życia: prywatnej, biznesowej, edukacji, nauce, sztuce. To słowo ważne także na styku i w przenikaniu się tych sfer. To słowo, które w wielu kontekstach towarzyszy nam w cyklu Open Eyes Economy on Tour 2019 oraz w projekcie „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach których realizowane jest gdańskie wydarzenie.
Materiały konferencyjne:
Relacja Fotoreportaż broszura
prezentacja: prof.Szlendakmateriały: Jimmy Greerprezentacja: Olga Petelczykprezentacja: Aneta Chybickaprezentacja: Aneta Chybicka2 Cezary Olbracht broszura

24 września 2019 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych (ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa) miała miejsce konferencja: „Aktywa niematerialne: zidentyfikuj, zmierz, wyceń. O korzystaniu, które nie jest wykorzystywaniem”.
ESO Audit był współorganizatorem konferencji.
Wydarzenie realizowane było w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2019 oraz projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Aktywa niematerialne odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym biznesie. Według szacunków odpowiadają nawet za 90% wartości największych przedsiębiorstw. Mimo to, mamy ogromny problem z ich identyfikowaniem, pomiarem i wyceną ich. W efekcie, nie potrafimy w pełni wykorzystywać szans jakie stwarzają. Największym błędem jest próba bezrefleksyjnego przenoszenia sposobów zarządzania, które zostały wypracowane w kontekście zasobów materialnych na zasoby niematerialne. W przypadku tych drugich bowiem skuteczniejsze są zupełnie inne modele biznesowe. Przedsiębiorcy muszą też się pogodzić z tym, że aktywów niematerialnych nie da się w pełni kontrolować, ale mimo to możliwe jest opieranie na nich swoich przewag konkurencyjnych. Nie można też zapominać, że to człowiek jest podstawowym „nośnikiem” tytułowych aktywów, więc to on musi być w centrum tych rozważań.
Wśród prelegentów znaleźli się ekonomiści, prawnicy, przedsiębiorcy m.in. z Małopolski, praktycy biznesu oraz przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się m.in.: dr Andrè Helin, prezes BDO, ekspert i uznany autorytet w dziedzinie rachunkowości i finansów; Rafał Olesiński, partner zarządzający w prawno-podatkowej firmie doradczej Olesińscy & Wspólnicy, adwokat, wspiera firmy w strategicznym rozwoju, pełni funkcje eksperta rad nadzorczych i zarządów spółek; dr Teresa Cebrowska, wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, biegły rewident; Agata Kowalska, radca prawny reprezentujący Kancelarię Chabasiewicz & Kowalska, mająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym z ochroną praw własności intelektualnej i e-commerce; Ewa Sowińska, biegły rewident; dr Alek Tarkowski z Fundacji Centrum Cyfrowe, specjalizujący się w kwestiach związanych z prawem autorskim i własnością intelektualną w Internecie; dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prawnik i ekonomista, zajmujący się aktywami niematerialnymi w przedsiębiorstwach; prof. Olaf Żylicz reprezentujący SWPS, psycholog biznesu, trener, coach.
Program
Fotoreportaż

6 czerwca 2019 r.OPEN EYES ECONOMY ON TOUR – „Niewidzialne, niemierzalne, ale kapitalne. Aktywa niematerialne firm”

ESO Audit była współorganizatorem konferencji, która odbyła się 6 czerwca br. w Centrum Konferencyjnym Młyńska 12 w Poznaniu.

„Aktywa niematerialne odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym biznesie. Według szacunków odpowiadają nawet za 90% wartości największych przedsiębiorstw. Mimo to, mamy ogromny problem z identyfikowaniem, pomiarem i wyceną ich. W efekcie, nie potrafimy w pełni wykorzystywać szans jakie stwarzają. Największym błędem jest próba bezrefleksyjnego przenoszenia sposobów zarządzania, które zostały wypracowane w kontekście zasobów materialnych na zasoby niematerialne. W przypadku tych drugich bowiem skuteczniejsze są zupełnie inne modele biznesowe. Przedsiębiorcy muszą też się pogodzić z tym, że aktywów niematerialnych nie da się w pełni kontrolować, ale mimo to możliwe jest opieranie na nich swoich przewag konkurencyjnych. Nie można też zapominać, że to człowiek jest podstawowym „nośnikiem” tytułowych aktywów, więc to on musi być w centrum tych rozważań.”

W ramach konferencji w Poznaniu zaprezentowano innowacyjne podejście do wartości niematerialnych. Wskazano nowatorskie spojrzenie na działania z zakresu zrównoważonego rozwoju w firmie i jej wpływu na otoczenie, zarządzania własnością intelektualną oraz relacjami z pracownikami i klientami, pokazano dobre praktyki i ciekawe rozwiązania w obszarze zarządzania. Ważnym elementem wydarzenie był także networking, dzięki któremu przedsiębiorcy i przedstawiciele świata nauki mogli nawiązać nowe kontakty.

Wśród prelegentów znaleźli się ekonomiści, przedsiębiorcy m.in. z Małopolski, praktycy biznesu oraz przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się m.in. dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prawnik i ekonomista, zajmujący się aktywami niematerialnymi, Wojtek Ławniczak, doradza w rozwoju, Paula Rettinger-Wietoszko, strateg marketingu i komunikacji, działaczka społeczna i wielu innych.

szczegóły konferencji Fotoreportaż

 

12-13 czerwca 2017 r.Raportowanie Niefinansowe – dziennik Puls Biznesu, we współpracy z PIBR i Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw, zorganizował w Warszawie konferencję i praktyczne warsztaty poświęcone nowym obowiązkom informacyjnym spółek w zakresie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności. Jeden z paneli prowadziły Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR, i Monika Kaczorek, członek Rady.

Ekspertki koncentrowały się na partnerstwie biegłych rewidentów i wyspecjalizowanych komórek CSR w spółkach. Omówiły między innymi, jak spółki mogą przygotować się do weryfikacji danych niefinansowych, a także wskazały biznesowe korzyści płynące z szerszego zakresu ujawniania informacji niefinansowych – przede wszystkim podniesienie jakości zarządzania poprzez lepsze rozpoznanie ryzyk, dobór adekwatnych działań mitygujących i wdrażanie procedur należytej staranności. Podkreśliły także znaczenie raportowania niefinansowego dla budowy wartości spółki.

 

12-14 maja 2017 r.Międzynarodowy Kongres MBA – W Krakowie miało miejsce największe w Polsce wydarzenie integrujące środowisko MBA. Obrady 13 edycji tego wydarzenia toczyły się pod hasłem „Compliance: równowaga między wynikiem a wartościami”. Ewa Sowińska, zastępca prezesa KIBR, współprowadziła podczas Kongresu panel Talenty/zespół/wartości – ryzyka w zarządzaniu projektami. Wraz z nią występowały dr Beata Krawczyk-Bryłka, dr Katarzyna Stankiewicz i Ewa Szczepkowska, reprezentujące Wydział Zarządzania i Ekonomii oraz program International MBA in Strategy, Programme and Project Management Politechniki Gdańskiej.

więcej

 

30 marca 2017 r.Mistrzowie Biznesu wybrani. W Kapitule zasiadła Ewa Sowińska więcej

 

6 marca 2017 r. – Ewa Sowińska członkiem Kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku więcej

 

22 marca 2016 r. „Firma Idea: Realne wyzwania, niematerialne wartości”

ESO Audit była Sponsorem seminarium, które odbyło się 22 marca br. (środa) na dziedzińcu Fahrenheita w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku.

Podczas seminarium została podjęta próba zdefiniowania pojęcia wartości niematerialnych, daleko szerszego dziś niż patenty czy prawa autorskie. Zdaniem wybitnych postaci świata nauk ekonomicznych oraz praktyków zarządzania, zrozumienie tego zagadnienia może być kluczem do adekwatnej oceny stanu firmy, jej zasobów i potencjału oraz – co najważniejsze – do jej dalszego rozwoju.

W dyskusji o wartościach niematerialnych w biznesie zabrali głos m.in. prof. dr hab. Jerzy Hausner – inicjator Open Eyes Economy oraz koncepcji Firmy Idei, a wcześniej b. wicepremier i b. członek Rady Polityki Pieniężnej, dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Piotr Dominiak, prorektor Politechniki Gdańskiej oraz dr hab. Maciej Barczewski z Uniwersytetu Gdańskiego. Część naukową moderować będzie Dorota Sobieniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu.

W części dotyczącej spojrzenia praktyków udział brali m.in. Zuzanna Skalska – analityk trendów ds. designu, innowacji i biznesu, dr Aneta Chybicka – psycholog, coach i dyrektor Instytutu Miasta, Rafał Stepnowski – wiceprezes Boeing Digital Aviation, Maciej Grabski – Prezes Olivia Business Center , Jolanta Łykowska – dyrektor finansowy Oceanic, Szczepan Kniter – Prezes Trefla, dr Marcin Pęksyk, specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem aktywów niematerialnych. Tę część poprowadzi Ewa Sowińska, wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i członek Rady Programowej Open Eyes Economy.

plakat materiały konferencyjne Raport z działań promujących Seminarium

 

PG052014Byliśmy współorganizatorem IV Konferencji Ekonomia/kultura/wartości.

Razem z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańskim Klubem Biznesu, MBA Politechniki Gdańskiej – ESO Audit – byliśmy organizatorem kolejnej konferencji z cyklu „Ekonomia Kultura Wartości”, zatytułowanej „How Much is enough?”.

Organizatorzy pierwszej edycji konferencji sprzed czterech lat byli przekonani, że ekonomia jest przede wszystkim nauką społeczną i jako taka winna wchodzić w owocny dialog z innymi naukami społecznymi oraz humanistycznymi. Każda kolejna odsłona konferencji stanowiła rozwinięcie tej tezy i eksplorowała pogranicza ekonomii, filozofii, socjologii i antropologii, a także etyki biznesu i CSR.

W tym roku konferencja nietypowo odbyła się w dwóch etapach. Podczas pierwszej części Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej swoją obecnością zaszczycił nas Profesor Lord Robert Skidelsky, członek Izby Lordów brytyjskiego parlamentu, który wygłosił wykład zatytułowany „Keynes’s General Theory after 80 Years”. Wykład odbył się 10 maja 2016 roku, w Auli Politechniki Gdańskiej znajdującej się w Gmachu Głównym.

Druga część konferencji, zatytułowana „How much is enough?” odbyła się 13 czerwca 2016 roku na Dziedzińcu Fahrenheita Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej. Tę odsłonę otworzy Edward Skidelsky, profesor filozofii Uniwersytetu w Exeter, który wygłosi wykład zatytułowany Work and Leisure. Drugim prelegentem został były minister gospodarki RP profesor Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wygłosił wykład „Firma Idea. Nowe podejście do wartości w biznesie”. Jako ostatni zabrał głos profesor Paul H. Dembiński z Uniwersytetu w Genewie i Fryburgu, który przedstawi wykład „Kryzys ekonomiczny a kryzys wartości”.

Ważnym elementem tej części Konferencji była uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów MBA prowadzonych na WZiE.

Prelegenci i Program Ulotka Fotoreportaż Broszura

 

27 stycznia 2016 r. miało miejsce seminarium Konkurencyjna Edukacja   szczegóły spotkania

 

Byliśmy partnerem merytorycznym IV Forum Inicjowania Rozwoju „Zrównoważone Relacje” 

2 grudnia 2015 r. miała miejsce konferencja organizowana przez Fundację Inicjowania Rozwoju „UP Foundation” przy strategicznym zaangażowaniu i wsparciu Grupy LOTOS S.A. – Partnera Generalnego oraz Polpharma S.A. i EDF Polska – Partnerów wydarzenia.

….w jednym miejscu spotkali się przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, aby rozmawiać i doskonalić się w zakresie budowania dialogu międzysektorowego na Pomorzu. szczegóły spotkania fotorelacja

 

PG052014Byliśmy partnerem merytorycznym II Konferencji Ekonomia/kultura/wartości.

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej – był organizatorem konferencji, Gdański Klub Biznesu – współorganizatorem, ESO Audit oraz MBA Politechniki Gdańskiej – byli partnerami merytorycznymi merytoryczni drugiej konferencji z cyklu „Ekonomia Kultura Wartości”, zatytułowanej  „W poszukiwaniu wartości”.

7-8 maja 2014 r. w Olivia Business Centre i na Politechnice Gdańskiej o wartościach dyskutowali przedstawiciele świata nauki oraz pomorskiego biznesu.

Żyjemy i pracujemy w czasach permanentnej zmiany. Otaczający nas świat narzuca nam coraz wyższe tempo działania. Czy jest w nim miejsce i czas na wartości? Jaką treścią wypełniamy dziś słowo „etyka”? Czy w życiu gospodarczym zasady mają znaczenie? Czy ich przestrzeganie musi wynikać z systemu nakazowo-karnego, czy też jest naturalną potrzebą? Naszym celem było ukazanie wartości etycznych jako nieodłączny element funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, we  wszystkich płaszczyznach jego działań: gospodarczej, kulturowej, społecznej.” gazetka konferencyjna

 

perlyPerły Bałtyku – Perły Biznesu

12 września 2013 r., już po raz drugi, odbyła się w Sopocie konferencja z cyklu „Prospects in Poland” – „Perły Bałtyku – Perły Biznesu„. ESO Audit była patronem merytorycznym.

Motorem rozwoju są ludzie, czyli kapitał ludzki. Poziom tego kapitału zależy w ogromnej mierze od poziomu edukacji. Inwestycje przyciągają miasta i regiony, które mogą poszczycić się dostępnością wykwalifikowanej kadry. Szybko zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wymaga od dzisiejszej edukacji elastycznego kształcenia i zachowania równowagi pomiędzy teorią i praktyką. Aby wartościowe kadry mogły opuszczać mury trójmiejskich uczelni wyższych, konieczna jest bliska współpraca świata akademickiego z biznesem.  Przyszłość Trójmiasta zależy w dużej mierze od tego, jak poradzimy sobie z wyzwaniami edukacyjnymi.” Ewa Sowińska zasiadała w Panelu Konferencji.fotorelacja   trojmiasto

 

logo_wwriaKonferencja rachunkowości i audytu

Eso Audit była Sponsorem oraz Patronem Merytorycznym III Konferencji Rachunkowości i Audytu „Wyzwania Współczesnej Rachunkowości i Audytu”, która odbyła się 16 października 2012 r. w Hotelu Sheraton w Sopocie. „W poszukiwaniu pieniądza” było mottem konferencji. Wiodącymi tematami spotkania były alternatywne do tradycyjnych źródła finansowania biznesu oraz partnerstwo publiczno-prywatne. szczegóły spotkania   trojmiasto